Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

У «Відродженні» внесли пропозиції бізнесу до законопроекту про підтримку вітчизняної промисловості

Автор:   /  13.03.2018

  logotip-vidrodzenna5a17e1110c180-565x424

Партія «Відродження» та Український союз промисловців і підприємців узгодили законопроект про підтримку вітчизняної промисловості. До нього внесли пропозиції промисловців, і вже найближчими днями документ буде зареєстрований у Верховній Раді.    

Такої згоди Партія «Відродження» та УСПП дійшли за результатами спільного круглого столу, присвяченого тематиці підтримки вітчизняної промисловості, що відбувся у Верховній Раді 5 березня. У заході взяли участь голова     «Партії  «Відродження», співголова депутатської групи «Пар­тія «Відродження» Віктор Бон­дар, перший заступник голови Партії «Відродження» Воло­димир Пилипенко, президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах, керівники про­мислових підприємств, полі­тичні та економічні експерти.

фото1

Під час круглого столу сторони обговорили законопроект «Відро­дження» про підтримку вітчизня­ної промисловості, представники УСПП та експерти озвучили свої пропозиції до законопроекту.

Як зазначив під час виступу співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор

Бондар, сьогодні необхідні карди­нальні зміни в промисловій полі­тиці держави.

«Ми розробили економічну стра­тегію «Власний шлях України», а також механізм втілення цієї стратегії у життя — законопроект про підтримку вітчизняної про­мисловості. У нас є кілька клю­чових пропозицій. Насамперед це політика імпортозаміщення -необхідно створювати вітчизняні виробництва, а не підтримувати економіку інших країн. Винятком у цьому питанні може бути тільки промислове обладнання — ми за­пропонували знизити ставку ПДВ на ввезення до України сучасно­го інноваційного обладнання для

українських промислових підпри­ємств. Останній приклад: «Укрза­лізниці» дали команду купувати локомотиви (GепегаІ ЕІесtгіс) із залученням кредитів українських держбанків. Хоча в Дніпрі є спіль­не українсько-німецьке виробни­цтво із компанією Sіеmепs, про­дукція якого вже випробувана українською залізницею. Ми вва­жаємо, що необхідно імпортувати технології, а не готову продукцію! Є чимало безглуздих речей, які, на жаль, сьогодні відбуваються. І ми вважаємо, що це необхідно змінювати якнайшвидше», — ска­зав під час прес-конференції Ві­ктор Бондар.

Своєю чергою представники УСПП підкреслили важливість співпраці між промисловцями та представниками українського парламенту. На їхню думку, сьо­годні державна політика повинна будуватися на засадах економіч­ного патріотизму.

«Якісна промислова політика формує не лише структуру еко­номіки, а й, по суті, структуру сус­пільства та майбутнє держави. Нині в Україні склалася вкрай не­безпечна ситуація, яку в усьому світі називають деіндустріалізацією. Ми не маємо права втратити промисловий потенціал і будува­ти виключно аграрно-сировинну економіку, для підтримання якої достатньо 15-20 мільйонів на­селення. Сировинна економіка неспроможна сформувати необ­хідну кількість сучасних робочих місць для забезпечення життєді­яльності людей в конкретній дер­жаві. Ви розумієте, як це серйоз­но на тлі демографічних проблем в нашій державі, проблем трудо­вої міграції? Тобто нарощування частки промислового виробни­цтва в структурі української еко­номіки, розвиток індустріального інноваційного сектору — це, по суті, майбутнє українського на­роду, української держави», — на­голосив Анатолій Кінах.

За словами першого заступ­ника голови Партії «Відроджен­ня» Володимира Пилипенка, сьогодні надзвичайно важливо донести до керівників держави ар­гументи щодо необхідності змін в економічній та промисловій політиці. Він додав, що ви­трати українців на імпортні товари сягають майже 1 трлн гривень у рік: «Якщо 2006 року імпорт становив близько третини всієї реа­лізованої продукції у тор­говельних мережах, то в першому півріччі 2017 року частка імпорту дорівнюва­ла вже 46,4 відсотка. При цьому імпортується зна­чна кількість простих спо­живчих товарів, які могли б виготовлятися в Україні! Сьогодні необхідно створювати високотех-нологічну продукцію всередині країни, розвивати виробництво і експорт, інакше засилля імпорту остаточно «доб’є» українську про­мисловість».

фото2

Активну участь у розробці та об­говоренні проекту закону взяли участь представники запорізь­ких підприємств «Мотор-Січ» і «АвтоЗАЗ», а також керівник Запорізької обласної організа­ції партії «Відродження» Петро Гончарук.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого партія «Відродження» та УСПП провели зустріч, де обгово­рили економічну програму політсили «Власний шлях України», а також економічну програму УСПП «Платформа економічного патрі­отизму», що містить комплекс за­ходів у податковій та економічній політиці, спрямованих на досяг­нення економічного зростання в Україні на рівні семи-восьми від­сотків у рік.

Віталій Степаненко

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone
 • Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

  adel

  Собака на рельсах: запорожский живодер объяснил причины своего поступка

  Читать дальше →